Темирлик

Билбейм деп коркпо, үйрөнбөй жатам деп корк.

Мени менен байланышуу жолдору:

WordPress сайтын ачып иштетүү окутуусу жана Сайт жасатуу маселеси боюнча:

dosites777@gmail.com

Колдоо көрсөтүү, кызматташуу жана башка маселелер боюнча:

tokoevm@gmail.com

Телефон:

+996 777 45 10 83 (whatsapp)

Мен коомдук тармактарда:

Бөлүшүү баракчалары: